331/10 Návrh Koncepce integrace cizinců na území ČR r. 2011; T: 4.1.2011

Materiál obsahuje tři přílohy. Přílohou č. 1 je „Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců“, která se zaměřuje na detailnější popis populace cizinců pobývajících na území České republiky s ohledem na potřeby integrace cizinců a formulování integračních opatření.

Přílohou č. 2 je „Aktualizovaná koncepce integrace cizinců – Společné soužití“, která definuje postup České republiky v oblasti integrace cizinců. Budoucí aktivity by měly zohlednit vývoj, nové trendy a aktuální potřeby, které Česká republika v souvislosti s integrací cizinců i cizineckou problematikou obecně zaznamenává.

V příloze č. 3 „Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2011“ jsou navrhována konkrétní opatření, kterými příslušné rezorty odpovědné za realizaci integrační politiky v průběhu roku 2011 podpoří úspěšnou integraci cizinců v České republice. Postup vychází z analýzy aktuální situace a problémů identifikovaných v oblasti integrace cizinců a konkrétně rozpracovává záměry politiky integrace cizinců definované v Aktualizované koncepci integrace cizinců – Společné soužití.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/