33/10 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010); T: 25.2.2010

Současný stav příprav na přijetí eura v ČR se vyznačuje tím, že nebylo stanoveno cílové datum. Na druhé straně byl v dubnu 2007 přijat Národní plán zavedení eura v ČR (dále jen „Národní plán“), který vymezuje základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu budoucího zavedení eura v ČR. Schválením první a druhé Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice v dubnu 2008 resp. březnu 2009 byl vládou potvrzen přístup zvolený Národní koordinační skupinou pro zavedení eura, že i bez závazného termínu přechodu na společnou měnu je účelné pokračovat v technických přípravách zejména metodického charakteru.

Materiál člení aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu na úkoly již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce. Jako prioritní směry činnosti NKS na rok 2010 jsou představeny následující aktivity: pokračování v pracích souvisejících s metodikou adaptace státní správy na zavedení eura, pokračování v přípravných pracích na koncepci komunikační kampaně (s důrazem na vyhotovení plánu krizové komunikace), zahájení prací na metodické příručce pro územní samosprávné celky, zahájení třístranného twinning projektu mezi francouzskou vládní agenturou Adetef, Ministerstvem financí ČR a Národní bankou Slovenska.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-