33/23 Novela vyhl. č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb;T:16.3.2023

Novelizace vyhlášky č. 464/2012 Sb. je nezbytná zejména s ohledem na závěry posouzení aktuální situace na trhu poštovních služeb ve vztahu k potřebě zajistit poskytování základních služeb prostřednictvím sítě provozoven v rozsahu, který odpovídá skutečným potřebám veřejnosti a současně umožňuje udržitelný koncept pro držitele poštovní licence. Návrh vyhlášky je předkládán v návaznosti na návrh novely nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, kdy je třeba zajistit soulad vyhlášky s předpisem vyšší právní síly. Nařízení vlády stanoví pouze počet provozoven a vyhláška potom požadavky na jejich rozmístění prostřednictvím hustotních kritérií. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je změna těchto kritérií tak, aby bylo zajištěno poskytování základních služeb ekonomicky udržitelným způsobem při zachování dostupnosti pošt v menších obcích změnou požadavku na vzdálenost k nejbližší poště v obcích nad 2 500 obyvatel.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/