33/22 Návrh nař. vl. o požadavcích na odb. způsobilost k výkonu činnosti na elektr. zařízeních a v elektrotechnice;T:31.3.2022

Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice je navrhován s ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. V oblasti bezpečnosti provozu elektrických zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení, která představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/