33/19 Novela zákona v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie; T: 2.4.2019

Materiál obsahuje změny několika daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/