327/10 NV o výkonu platebních služeb malého rozsahu; T: 6.1.2011

Návrh vyhlášky je vypracován v návaznosti na návrh zákona. Návrh zákona mění zákon o platebním styku. Zákon o platebním styku obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu Českou národní bankou. Vybraná ustanovení byla doposud provedena vyhláškou č. 374/2009 Sb. Zákon o platebním styku a vyhláška č. 374/2009 Sb. jsou transpozicí směrnic Evropského parlamentu a Rady. Návrh zákona vypracovaný Ministerstvem financí České republiky a předkládaný návrh vyhlášky České národní banky reagují na nově přijaté směrnice měnící některé ze směrnic dříve transponovaných zákonem o platebním styku a vyhláškou č. 374/2009 Sb. Doposud platná vyhláška č. 374/2009 Sb. je nahrazována návrhem vyhlášky.

Návrh zákona transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o pohledávky z úvěru, v rozsahu změn provedených ve směrnici 98/26/ES (dále jen „směrnice 2009/44/ES“) a směrnici 2009/110/ES. Směrnicí 2009/110/ES byla zrušena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, která doposud upravovala pravidla činnosti institucí elektronických peněz.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/