32/16 Memorandum o možnosti skladovat nouzové zásoby ropy a ropných produktů Itálie na území ČR; T: 17.2.2016

Ministerstvo pro ekonomický rozvoj Itálie oslovilo český zastupitelský úřad v Římě s nabídkou na projednání možnosti skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Itálie na území České republiky.

Prostřednictvím ZÚ v Římě bylo kontaktováno Ministerstvo průmyslu a obchodu s dotazem, zda je podobný projekt možný a to z hlediska kapacit ČR a také obecně energetické bezpečnosti státu. Současně zaslal ZÚ návrh textu Memoranda o porozumění, které vypracovala italská strana.

Tento nový pokus o dohodu navazuje na první kontakty, které byly učiněny již v roce 2013, ale nakonec nebyly italskou stranou dále rozvíjeny. Nynější aktivita vychází z vlastního rozhodnutí italského Ministerstva ekonomického rozvoje a lze předpokládat, že má naději na realizaci. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že podobné Memorandum Itálie již podepsala s jinými členskými zeměmi EU, např. SRN, Francií, Slovinskem, Maďarskem, Španělskem, Maltou, UK a Dánskem.

Související soubory

/jak-na-