32/14 Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30.9.2014; T: 7.4.2014

Předmětem veřejné zakázky „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“ bude uzavření smluv s uchazeči na dobu 4 let na poskytnutí služeb na území 21 oblastí České republiky (z celkového počtu 58 oblastí, v 5 oblastech již uzavřeny smlouvy v roce 2013 – pilot). Cílem veřejné zakázky je zajistit postupné sjednocení koncepce údržby silnic I. třídy na celém území ČR, vyšší efektivita vynakládaných prostředků na údržbu a snížení celkových nákladů na údržbu. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky je celkem 1 344 350 000,- Kč bez DPH.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/