32/10 Nař. vl. o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku; T: 2.3.2010

Cílem navrhované právní úpravy je implementace nového rozhodnutí Komise 2010/15/EU, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).

Mezi nejvýznamnější navrhované změny nařízení vlády č. 396/2004 Sb. patří nové vymezení lhůt pro poskytování stanovených oznámení o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku a reakcí na tato oznámení orgány dozoru, a to v návaznosti na nové vymezení lhůt členským státům rozhodnutím Komise 2010/15/EU. Dále se navrhuje, namísto dosavadního stanovení formulářů pro tato oznámení nařízením vlády, odkázat na příslušná ustanovení pokynů Komise, což do budoucna přispěje k menšímu počtu novelizací tohoto právního předpisu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/