32/08 Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, …. na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití

Hospodářská komora České republiky, přesto že nebyla zařazena jako připomínkové místo k materiálu „Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití“ předkládaného skupinou poslanců, se domnívá, že jde o legislativní iniciativu s přímým vlivem na tvorbu podnikatelského prostředí, a proto považuje za potřebné se k této problematice vyjádřit. Hospodářská komora České republiky citlivě vnímá a monitoruje problematiku zneužívání dominantního postavení, a to zejména v případech velkých obchodních řetězců.

 

Návrh materiálu

 

PŘIPOMÍNKY

/jak-na-