32/23 Novela nař. vl. č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb;T:16.3.2023

Navrhovaná právní úprava je realizací zákonodárcem zvolené úpravy zákona o poštovních službách, kdy je rozsah základních služeb a mechanismus jejich zabezpečení společně s minimálními požadavky na jejich poskytování stanoven přímo tímto zákonem. Návrh novely nařízení vlády je předkládán s ohledem na závěry posouzení aktuální situace na trhu poštovních služeb ve vztahu k potřebě zajistit poskytování základních služeb prostřednictvím sítě provozoven v rozsahu, který odpovídá skutečným potřebám veřejnosti a současně umožňuje udržitelný koncept pro držitele poštovní licence. Z uvedených důvodů se předkládá návrh v podobě stanovení minimálního počtu provozoven poštovní sítě ve výši 2 900. Toto snížení bude realizováno v obcích nad 2 500 obyvatel a nebude mít vliv na pošty, které jsou nezbytné pro zajištění hustoty pošt v menších městech a malých obcích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/