32/22 Novela zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;T:7.4.2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, obsahuje změnu právní formy státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/