32/21 “Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“ T:8.4.2021

Hlavním důvodem novely je nutné provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu – praxe ukázala, že zatímco jiné výrobky (kovové, plastové) již po vyrobení nemění své vlastnosti, u cementových výrobků probíhá tzv. proces „zrání“, během kterého své vlastnosti mění. Tento proces trvá řádově týdny až měsíce – v závislosti na vnějších podmínkách – vlhkost, teplota chemické složení okolního prostředí apod. Dále aktualizace dalších bodů, ve kterých je platná vyhláška již zastaralá a odkazuje na vyhlášku č. 38/2001 Sb., která se v souvislosti s novou legislativou EU pro výrobky ve styku s potravinami změnila a odkaz na tuto vyhlášku již není v řadě případů relevantní. Dále je nutno aktualizovat § 14 vyhlášky „Vodárenské technologie“, kam je nutno zahrnout nově používané technologie úpravy vody, které se již v praxi osvědčily jako účinné a bezpečné.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 4.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/