318/10 Nař. vl. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší; MIMOŘÁDNÍ TERMÍN: 15.12.2010

Shrnutí cílů novely

– provedení transpozice Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
– stanovení ukazatelů přípustné úrovně znečištění ovzduší, (především imisních limitů) vzhledem k ochraně zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace, nově jde o zavedení imisních limitů pro znečišťující látku PM2,5
– zabezpečení směrnicí požadovaného rozsahu a kvality sledování a hodnocení úrovní znečištění suspendovanými částicemi PM2,5 a PM10 stanovení požadavků na počty a umístění měřicích stanic pro tuto znečišťující látku

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/