3/16 Nař. vl. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky; T: 18.1.2016

Návrh respektuje rámec stanovený zákonem a ukládá zadavatelům stanovit v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky závazné zadávací podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/