3/14 Program INOSTART – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům; T: 4.2.2014

Program INOSTART – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (dále jen Program) byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace „Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“ (dále Program švýcarsko-české spolupráce) podepsané dne 20. 12. 2007.
Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up malých podniků. Této skupině nejsou banky ochotny půjčovat peníze z důvodů krátké doby podnikání a rizikovosti inovativních projektů. Odstranění uvedené bariéry je v Programu řešeno tak, že z prostředků Programu švýcarsko – české spolupráce je podnikatelům poskytnuta podpora formou záruky, další podpora jim je poskytnuta formou poradenství souvisejícího s jejich podnikáním (personální zajištění projektu, strategické řízení, dotační poradenství, řízení rizik atd.).

V souladu s postupy Programu švýcarsko-české spolupráce i Programu byly Ministerstvem průmyslu a obchodu předložené změny Programu, které by měly zlepšit stávající situaci a zvýšit absorpční kapacitu Programu.

Jedná se o tyto podstatné změny:

1. Rozšíření regionální působnosti Programu na celou ČR – při tvorbě Programu bylo identifikováno riziko nedostatečného množství inovativních projektů a právě rozšíření programu na celé území ČR bylo indikováno jako opatření na snížení uvedeného rizika.

2. Možnost využití části dotace na poradenství ještě před uzavřením úvěrové smlouvy – během realizace se ukázalo, že část zájemců o Program přichází se zajímavým, inovativním záměrem, ale vzhledem ke své nezkušenosti nejsou schopni sami připravit podnikatelský záměr. Možnost využití dotace na poradenství ještě před uzavřením úvěrové smlouvy by zvýšila počet podaných žádostí, které by měly vysokou pravděpodobnost uspět.

3. Rozšíření Programu i na společnosti střední velikosti – v Programu je příjemcem podpory malý podnikatel (do 49 zaměstnanců). Důvodem návrhu rozšíření je současný trend firem oddělovat výrobu od výzkumu a vývoje zakládáním dceřiných firem. Tyto firmy jsou nové, inovativní a zaměstnávají malý počet zaměstnanců, ale v žádosti o úvěr i záruku se do jejich počtu uvádí i zaměstnanci mateřské firmy, a tak nesplňují podmínku Programu o počtu zaměstnanců.

 

Související soubory

/jak-na-