312/10 Novela zákona o ekologickém zemědělství; T: 13.12.2010

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zajištění adaptace přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti ekologického zemědělství, které byly přijaty po roce 2007 s účinností většiny jejich ustanovení od 1. 1. 2009. Tyto předpisy přinesly novou právní úpravu ekologického zemědělství resp. ekologické produkce. Jedná se především o nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, ve znění nařízení Rady (ES) 967/2008 ze dne 29. září 2008 [dále jen „nařízení (ES) č. 834/2007“], a dále také nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009 [dále jen „nařízení (ES) č. 889/2008“].

Navrhovaná právní úprava je reakcí na tyto změny právních předpisů Evropské unie. Navrhuje se odstranit ze zákona ta ustanovení, která jsou obsažena i v nařízeních. Navrhovaná novela odkazuje na terminologii užitou v předpisech Evropské unie. Nově je s ohledem na nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008 upravena procesní stránka povolování výjimek z pravidel ekologické produkce. Přepracována jsou ustanovení upravující správní trestání, a to s ohledem na právní předpisy Evropské unie.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/