31/16 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za čtvrté čtvrtletí roku 2015; T: 12.2.2016

Mezi úspěšně splněné vládní závazky z Akčního plánu pro rok 2015 patřilo v posledním čtvrtletí přijetí zákona o registru smluv, schválení zákona o loteriích a další postup v legislativním procesu v případě regulace hazardu a stavebního zákona. Vláda se také soustředila na maximální efektivitu při čerpání evropských prostředků, a to akcelerací čerpání z končící finanční perspektivy a úspěšným zahájením čerpání z operačních programů připravených do roku 2020.

Vláda také rozhodla o pravidlech a objemu prostředků na podporu velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016-2019. Jde o strategické infrastruktury, jejichž prostřednictvím by Česká republika do budoucna měla zvyšovat svůj potenciál v konkurenceschopnosti a inovacích. Vláda rozhodovala o jejich podpoře na základě několikastupňového mezinárodního hodnocení. Projekty, které byly vyhodnoceny jako nejlepší, bude v roce 2016 financovat až z 90 %, postupně ale podporu bude snižovat.

Z přehledu plnění za čtvrté čtvrtletí roku 2015 také vyplynulo, že se podařilo splnit řadu závazků, které budou fungovat i do budoucna. Byl zprovozněn systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a zaveden podpůrný systém v ekonomické diplomacii. Došlo k navýšení počtu kontrol ze strany České obchodní inspekce, a tím k posílení dohledu nad nekalými praktikami. V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání byly také realizovány a navrženy další kroky ke zvýšení kvality technického vzdělávání, k podpoře spolupráce zaměstnavatelů a škol, daří se také podpora výstavby a zvyšování kapacity škol a školek.

Vládě se tak podařilo naplnit 90 % závazků z Akčního plánu pro rok 2015, nejúspěšnější byla v oblastech energetiky, trhu práce nebo atraktivity podnikatelského prostředí. Naopak největším problémem byla podpora investiční činnosti, což úzce souvisí s požadavky evropské směrnice o EIA a dostavbou významných dopravních staveb. V aktualizaci Akčního plánu pro rok 2016 byl proto tento problém zahrnut jako samostatný závazek. Vláda má rovněž rezervy v opatřeních na podporu příjmů státního rozpočtu, což souvisí s prosazením zákona o elektronické evidenci tržeb.

Související soubory

/jak-na-