3/10 Novela zákona o soudním řádu správním; T: 18.1.2010

Od nabytí účinnosti zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, jakožto klíčového procesního právního předpisu vytvořeného pro potřeby řízení před správními soudy, uplyne již sedm let.

Dosavadní poznatky plynoucí z judikatury krajských soudů i Nejvyššího správního soudu svědčí závěrům, že jde o předpis zdařilý a fungující, který poskytuje relativně nekomplikovanou cestu k ochraně veřejných subjektivních práv. Aplikační zkušenost nicméně současně ukazuje i na potřebu určitých legislativních změn technického charakteru a dále změn týkajících se jak některých zásad soudního řízení, tak i těch ustanovení citovaného zákona, která upravují organizační otázky spojené se zajištěním výkonu správního soudnictví.

Mezi základní oblasti, které navrhovaná úprava mění, patří zejména:

 

  • změna místní příslušnosti,
  • celkové zrychlení soudního řízení správního,
  • změna koncepce řízení o zrušení opatření obecné povahy,
  • urychlení soudního přezkumu rozhodnutí správního orgánu ve věcech rozhodnutí o zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince podle zákona o azylu.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory