31/23 Antibyrokratický balíček II;T:8.3.2023

Do MPŘ je předložen v pořadí již druhý materiál obsahující zejména návrhy dílčích legislativních změn v oblasti snižování administrativní zátěže. Uvedený návrh vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR ze dne 6. ledna 2022, ve kterém se vláda zavazuje „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“

Ve spolupráci se zástupci Hospodářské komory, Podnikatelských odborů, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a dalších bylo identifikováno několik desítek povinností, které jsou zatěžující a jejichž zrušením, případně racionalizací, by došlo k výraznému snížení administrativní zátěže na straně zejména podnikatelských subjektů a občanů. Do tohoto materiálu byly také zařazeny další podněty na snížení administrativní zátěže, které navrhly samy resorty během mezirezortního připomínkového řízení k Antibyrokratickému balíčku I.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/