31/22 Novela nař. vl. č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky;T:31.3.2022

Důvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnice Komise (EU) 2020/2088, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách, směrnice Komise (EU) 2020/2089, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách, a směrnice Komise (EU) 2021/903, kterou se mění směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách. Obsahem návrhu je zákaz používat v hračkách látky atranol, chloratranol a methyl-okt-2-ynoát (ve větším než stopovém množství), podstatné rozšíření seznamu alergenních vonných látek, o jejichž přítomnosti v hračce musí výrobce informovat, a speciální úprava limitů pro některé chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců, nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst; anilin na tomto seznamu dosud nebyl.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/