31/21 Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí; T:24.3.2021

Vydání vyhlášky je nezbytné jak z důvodu dosud nenaplněného zákonného zmocnění, tak především s ohledem na stav zemědělské půdy a míru jejího poškozování a ohrožování erozí.

Předmětem vyhlášky je stanovení

  • půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení (§ 2 zákona),
  • způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy [§ 3 písm. b) zákona],
  • přípustné míry erozního ohrožení zemědělské půdy (§ 3c odst. 2 zákona) a
  • opatření ke snížení erozního ohrožení zemědělské půdy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 3.  2021.