31/20 Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje; T: 15.4.2020

Vyhláškou o digitální technické mapě kraje se na základě zmocnění v zeměměřickém zákoně stanovují – struktura a obsah digitální technické mapy včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, a včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, – charakteristiky přesnosti digitální technické mapy, – výměnný formát digitální technické mapy, – formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy, – údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu, – podrobný obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/