302/10 NV o technických podmínkách požární ochrany staveb; T: 10.12.2010

  • Prvním cílem návrhu vyhlášky je, aby vydaný předpis odpovídal moderním požadavkům na stavby z hlediska bezpečnosti a možností stanovených technickými normami.
  • Druhým cílem je, aby předpis jasně vyjadřoval technické podmínky pro nové stavby garáží a zároveň bylo povoleno parkování vozidel s pohonem na plynná paliva za stanovených technických podmínek ve stávajících garážích.
  • Třetím cílem je odstranění aplikačních požadavků plynoucích z praktického užívání dosavadního právního předpisu.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/