30/17 Nař. vl. o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 29.3.2017

Novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně i na změny jiných souvisejících právních předpisů. Změna se týká vázaných a koncesovaných živností. Jedná se o zrušení vázané živnosti Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru v návaznosti na převedení regulace této činnosti do kompetence České národní banky a přeřazení činnosti spočívající ve zpracování návrhu katalogizačních dat do živnosti volné a rozšíření předmětu podnikání koncesované živnosti upravující nakládání s výbušninami o nakládání s municí. V návaznosti na to se upravují obsahové náplně. Záměrem ministerstva je zajistit právní jistotu pro podnikatele, jejich bezproblémový vstup do podnikání i samotné provozování živnosti.

S přihlédnutím k principu jednotné doby účinnosti právních předpisů nabude novela nařízení vlády účinnosti dnem 1. července 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/