30/16 Koncepce vodní dopravy; T: 12.2.2016

Předložený materiál reaguje na nutnost rozvoje vodního oboru a na přepravní potřeby České republiky a Evropské unie, jakož i na nezbytnost zlepšování infrastruktury vodních cest. V tomto dokumentu jsou popsány cíle v oblasti rozvoje a modernizace vodních cest a rozvoje vodní dopravy. Je nezbytné intenzivněji naplňovat cíle platných strategických a dalších dokumentů v oblasti rozvoje vodní dopravy.

Koncepce vodní dopravy představuje rámcový dokument, který vymezuje směr vodní dopravy ČR. Materiál sestává z analýzy, návrhové a implementační části. Implementační část Koncepce vodní dopravy se zabývá nástroji a návaznými strategickými dokumenty zaměřenými na plnění jejich cílů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/