30/15 Novela zákona o spotřebních daních na tabákové výrobky; T: 23.3.2015

Mimo plán Legislativních prací vlády se předkládá Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem tohoto návrhu zákona je úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, a to na dobu tří let.

Návrh zákona je předkládán za účelem splnění minimálních požadavků zdanění cigaret stanovených v článku 10 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídající 90 eurům na 1 000 kusů cigaret. V roce 2014 byl tento minimální požadavek splněn a v roce 2015 se uplatňuje výjimka uvedená v článku 18 odst. 2 výše uvedené směrnice. Pro rok 2016 je však potřeba upravit sazby spotřební daně tak, aby bylo dosaženo tohoto minimálního zdanění cigaret. Vzhledem k tomu, že výše sazeb spotřební daně u ostatních tabákových komodit je odvozena na národní úrovni právě od sazeb spotřební daně stanovených pro cigarety, je třeba upravit i sazby spotřební daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/