30/14 Vyhodnocení institutu oddlužení v rámci zákona o úpadku; T: 7.4.2014

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 935, které uložilo ministryni spravedlnosti vyhodnotit do 31.března 2014 ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování institut oddlužení v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a případně navrhnout jiné nástroje na podporu oddlužování zadlužených a předlužených občanů.

Související soubory