301/10 Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace – Aktualizace říjen 2010; T: 8.12.2010

MŠMT přistoupilo k aktualizaci tohoto strategického dokumentu následovně:

  • Nejprve byly přijímány nové návrhy projektů pro zařazení do aktualizované Cestovní mapy na základě oznámení na webu MŠMT od 7. do 27. září 2010.
  • Tyto návrhy projektů rozesílány vedoucím tematických skupin pro jejich ohodnocení a případné zapracování v rámci jejich skupiny.
  • Dále bylo doplněno složení pracovní skupiny pro biomedicínu o prof. Jana Hergeta (UK v Praze) a složení pracovní skupiny vědy o životním prostředí o prof. Bořivoje Šarapatku (UP v Olomouci). Toto doplnění bylo učiněno na základě připomínky, kterou vznesla Česká konference rektorů v rámci mezirezortního připomínkového řízení během projednávání první verze Cestovní mapy, podle které nebylo současné složení pracovních skupin biomedicína a životní prostředí vyvážené.
  • Ze stejného důvodu byla také oponentní skupina vedená prof. Ivanem Wilhelmem doplněna o zástupce České konference rektorů, Akademie věd ČR a Rady vysokých škol.
  • Koordinační skupinou vedenou zástupci MŠMT byly všechny připomínky a návrhy zapracovány a poté byl celý text zaslán oponentní skupině k posouzení.
  • Připomínky oponentní skupiny, které jsou součástí příloh materiálu, byly také zapracovány.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory