30/10 Novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů; T: 9.3.2010

Jedná se o Českou komoru architektů a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jejichž vznik, pravomoc a působnost upravuje autorizační zákon.

Na základě tohoto zákona zmíněné komory v přenesené působnosti udělují autorizaci (oprávnění) k výkonu vybraných odborných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě (činnost projektantů a stavbyvedoucích); do roku 1992 ověřoval odbornou způsobilost k činnosti projektantů a stavbyvedoucích stát.

Navrhovaná novela autorizačního zákona nemění základní koncepci dosud platné úpravy. Při volbě řešení byl respektován především princip jeho přiměřenosti k povaze a závažnosti daného problému, resp. k riziku ohrožení veřejného zájmu v případě zachování stávajícího stavu a k opodstatněnosti souvisejících implementačních nákladů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/