30/09 Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR; T: 3.3.2009

V úvodní části materiálu jsou zformulovány dva přístupy nazývané pracovně metoda jednorázové změny právního řádu a metoda postupné změny právního řádu. Metoda jednorázové změny předpokládá, že ke dni přijetí eura jako nové měny budou provedeny přímé novely všech právních předpisů dotčených jeho zavedením. Tímto způsobem je usilováno o dosažení stavu, aby k uvedenému okamžiku veškeré právní normy obsahovaly částky pouze v nové měně. Při metodě postupné změny by jednotlivá ministerstva, resp. další ústřední orgány státní správy a ČNB mohly rozhodnout, které právní předpisy ve své gesci považují za nezbytné novelizovat k datu zavedení eura.

Důležitou součástí předloženého materiálu je též návrh časového harmonogramu, který usiluje podat ucelenou představu o posloupnosti jednotlivých etap legislativních prací a o jejich časovém ohraničení, je-li jako základní bod vzat doposud nestanovený den zavedení eura v České republice. Uzlové body časového harmonogramu jsou stanoveny způsobem €-x, kde € značí den zavedení eura, což představuje začátek určitého kalendářního roku, a písmeno x označuje počet měsíců předcházejících tomuto okamžiku.

Závěrečná část materiálu se věnuje otázkám zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek v právní úpravě s cílem vytvořit jednotný přístup tam, kde budou novelou vkládány nové částky v eurech.

 

Zpráva

MateriálSTANOVISKO HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/