300/10 Ústava České republiky; T: 3.12.2010

Cílem předloženého návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (dále jen „Ústava“), je zavedení přímé volby hlavy státu občany České republiky.

Zavedení přímé volby prezidenta republiky představuje zásah do tradičního pojetí volby hlavy státu a posílení prvků přímé demokracie na úkor demokracie zastupitelské. Přijetím novely Ústavy dojde k prohloubení účasti občanů na správě věcí veřejných jejich přímým rozhodováním o obsazení úřadu prezidenta republiky. Přímou volbu prezidenta republiky si dlouhodobě přeje podle výsledků průzkumů veřejného mínění většina občanů České republiky. Přestože však již v minulosti bylo do Poslanecké sněmovny předloženo několik návrhů na zavedení přímé volby prezidenta republiky, jejich přijetí ve formě ústavního zákona bránily rozdílné názory na konkrétní způsob provedení volby.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory