30/19 Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky; T: 28.3.2019

Předkládaný návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR představuje tzv. mimořádnou aktualizaci PÚR ČR, tj. aktualizaci politiky územního rozvoje z důvodu naléhavého veřejného zájmu, kterou stavební zákon umožňuje v souladu s § 35 odst. 5.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/