30/18 Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA; T: 11.4.2018

Program obecně je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce s partnery z Norska, Islandu
a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací
s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy především
s podniky a s dalšími subjekty působícími v různých společenských oblastech.

Program jako takový není tematicky zaměřen. Bude využit přístup bottom-up a témata společných projektů mohou být určována ad hoc v jednotlivých veřejných soutěžích.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/