3/23 Novela vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů;T:17.1.2023

Předkládaný návrh vyhlášky doplňuje nový vzor formulářového podání do přílohy č. 12 vyhlášky č. 525/2020 Sb. Konkrétně se jedná o vzor přiznání k dani z neočekávaných zisků.

Touto úpravou se do zákona o daních z příjmů začleňuje tzv. daň z neočekávaných zisků, která je svým charakterem tzv. „windfall daní“, tedy zdaněním určité skupiny daňových poplatníků nebo celého odvětví obvykle v důsledku geopolitických změn, válek nebo přírodních katastrof.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 1. 2023.