3/22 Novela vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;T:18.1.2022

Cílem návrhu je řešení naléhavé situace vzniklé při nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 1. 2022 do 10h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/