3/21 Návrh vyhl., kt. se stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně; T:22.1.2021

Materiál se předkládá z důvodu zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/69, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 1. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/