3/19 Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020; T: 15.1.2019

Akční plán je krátkodobým realizačním plánem, jehož cílem je rozpracování a konkretizace opatření SRR ČR 2014-2020. Akční plán podrobně rozpracovává SRR a její navržená opatření a aktivity z časového a věcného hlediska s cílem jejího postupného naplňování. Vychází z navržených priorit a opatření samotné SRR a zároveň reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje ČR.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/