299/10 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012; T: 1.12.2010

Předkládaný materiál navazuje na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Tato strategie byla schválena usnesením vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, doplněna usnesením vlády ze dne 18. června 2007 č. 676 a aktualizována usnesením vlády ze dne 23. března 2009 č. 329. Strategie byla postavena na třech pilířích, jimiž jsou prevence, průhlednost a postih, což jsou tři hlavní oblasti, ve kterých je nutné nastavovat protikorupční opatření ve vzájemné rovnováze. Většina úkolů této strategie byla splněna, z malé části pak z různých důvodů zrušena. O plnění úkolů této strategie byla vláda informována dvěma materiály. Zpráva za období let 2006 až 2007 byla vzata vládou na vědomí usnesením ze dne 28. dubna 2008 č. 492, zpráva za období let 2008 až 2009 usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 283.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/