297/10 Ratifikace o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách; T: 8.12.2010

Česká republika je napojena na evropský systém vnitrozemských vodních cest prostřednictvím labské dopravně významné vodní cesty (§ 3 zákona o vnitrozemské plavbě), a proto je důležité, aby tuzemským dopravcům (provozovatelům koncesované vnitrozemské vodní dopravy) bylo při mezinárodních přepravách nebezpečných věcí, v rámci kterých vykazují vyšší přepravní výkony oproti vnitrostátním přepravám, bylo umožněno využívat výhod unifikovaného režimu právních vztahů při přepravě tohoto zboží po vnitrozemských vodních cestách.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/