295/10 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Podle současně platné právní úpravy v oblasti placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění se pojistné neodvádí v případě dohody o provedení práce. Dosavadní praxe však ukázala, že tak bylo umožněno některým pojištěncům, aby se vyhýbali solidárnímu placení pojistného. Vyvstala proto potřeba učinit opatření, které by takovýmto neodůvodněným unikům v placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění zamezilo a které by za současné ekonomické situace rozšířilo okruh příjmů, ze kterých se pojistné odvádí. V návaznosti na uvedené je nutné doplnit stanovení dne nástupu zaměstnance do zaměstnání a stanovení dne ukončení tohoto zaměstnání. Současně vyvstala potřeba zrušit bod o zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc, neboť tato kategorie zaměstnání byla zrušena s nabytím účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/