294/10 Návrh věcného záměru volebního zákoníku; T: 8.12.2010

Návrh věcného záměru volebního zákoníku vychází ze záměru spojit právní úpravu všech druhů voleb, tj. voleb do obou komor Parlamentu České republiky, do orgánů územních samosprávných celků, volby do Evropského parlamentu, ale i volbu prezidenta republiky a případně i přímou volbu starosty do jednoho právního předpisu. Co do rozsahu zpracovávané materie se tak jeví zvolená podoba úpravy formou volebního zákoníku jako plně odpovídající.

Cílem volebního zákoníku však není pouze zmíněná kodifikace sloučením jednotlivých zákonů a na ní navazující sjednocení terminologie, ale zároveň odstranění nedostatků, které vyvstaly v praxi buď pouze u konkrétního druhu voleb, nebo jsou všem druhům voleb společné.

Do volebního zákoníku se rovněž navrhuje zahrnout právní úpravu přímé volby prezidenta republiky. Zavedení přímé volby prezidenta republiky předpokládá v prvé řadě přijetí ústavního zákona, kterým by se změnila Ústava, jejíž Čl. 54 až 58 v současné době upravují volbu prezidenta republiky na společné schůzi obou komor Parlamentu. Splnění tohoto úkolu vyplývá z Programového prohlášení.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/