294/07 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Problematika posuzování vlivů na životní prostředí je upravena zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2002.

Hlavním smyslem předkládaného návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je zajištění plné kompatibility zákona č. 100/2001 Sb. s EIA směrnicí tak, aby se Česká republika pokud možno vyhnula podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru ze strany Evropské komise.

 

Návrh zákona

Předkládací zpráva

Úplné znění

Připomínky HK ČR

Vaše připomínky prosím zasílejte do 17.1.2008.                             pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/