292/10 Akční plán na léta 2011 – 2012 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015); T: 25.11.2010

Akční plán je rozdělen do dvou hlavních částí. V první je charakterizováno, jak předložený návrh koresponduje s cíli souvisejících strategických dokumentů. Ve druhé je předložen vlastní návrh konkrétních cílů a opatření pro období 2011 – 2012. Mezi klíčová témata patří Rozvoj občanské angažovanosti; Vztah k místu; Udržitelná výroba a spotřeba a Komplexní průřezové začlenění VUR do celkového systému vzdělávání.

Materiál pokrývá pouze vybraná témata VUR a předpokládá, že navazující dokumenty mohou otevřít nová aktuální témata. Strategie bude realizována s využitím strukturálních fondu EU a v rámci schválených rozpočtů výdajů dotčených rozpočtových kapitol pro oblast vzdělávání na jednotlivá léta bez nároku na jejich navýšení.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-