29/17 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění; T: 3.4.2017

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.

O vhodném a přiměřeném způsobu transpozice směrnice IDD do návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví Ministerstvo financí při jeho přípravě dlouhodobě diskutovalo jak s regulovanými subjekty, tak i Českou národní bankou. Koncepční vychází z předchozích vládních návrhů novel zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, u nichž nebyl legislativní proces dokončen (v roce 2013 z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny), resp. se omezil na pouhou regulaci provizí a odkupného u životního pojištění (2016). Tuto dílčí novelizaci návrh zákona o distribuci v pojišťovnictví beze změny přebírá.

Nad rámec cílů určených směrnicí IDD se návrh zákona zaměřuje také na dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v ČR jako celku. Stejně upravené instituty a procesy v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu by měly zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon povolovacích a dohledových činností a snížit náklady osobám, které na finančním trhu podnikají.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/