29/16 Časový harmonogram přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016; T: 10.2.2016

Na základě dohody koaličních stran došlo k významné změně v přístupu k zajištění výběru mýta od 1. ledna 2017. Dohoda koaličních stran určila tyto základní parametry dalšího vývoje:

1. Pro řešení výkonového zpoplatnění v období od 1. 1edna 2017 bude upuštěno od přípravy a realizace otevřeného (užšího) zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta (dále také „SEM“) a bude se stávajícím dodavatelem služeb prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prodloužena smlouva o službách na dobu nejvýše 3 let. Smlouva bude prodloužena nejdéle do doby plného zahájení provozu nového Systému elektronického mýta, který bude dodán a provozován nově vybraným dodavatelem služeb v rámci otevřeného zadávacího řízení.

2. Součástí předmětu smlouvy bude jednak optimalizace systému pro dosažení úspor na nákladech provozu SEM, jednak implementace Evropské služby elektronického mýtného a tedy i neprodlené splnění unijních závazků České republiky.

3. Dále budou vyřešeny některé otázky stran dodatku ke Smlouvě o dodávce ze dne 27. prosince 2007 a konečně stávající SEM se ke skončení účinnosti sjednané smlouvy stane „předatelným“, tj. bude sjednána a smluvně zakotvena exitstrategie, jež umožní předání a převzetí stávajícího systému.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/