29/15 NV o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel; T: 16.3.2015

Novelou vyhlášky je tedy nezbytné provést legislativně technické úpravy jejího stávajícího znění navazující na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o silničním provozu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/