29/13 NV o seznamu účinných látek; T: 28.2.2013

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je transponovat do právního řádu České republiky směrnice č. 2012/38/EU, 2012/41/EU a 2012/42/EU, kterými se zařazují do přílohy I základní směrnice 98/8/ES další účinné látky pro použití v biocidních přípravcích, a transponovat směrnici č. 2012/40/EU, kterou se opravuje tato příloha I, a transponovat směrnici č. 2012/43/EU, kterou se mění některá záhlaví v této příloze I. Směrnice č. 2012/40/EU a 2012/42/EU ukládají členským státům, aby příslušné transpozice byly provedeny již do 31. března 2013.

Související soubory