291/10 Závěrečná zpráva a hodnocení Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v ČR; T: 24.11.2010

Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 29. června 2009 č. 839. Jeho cílem je stručně zrekapitulovat historii Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice, genezi problémů spojených s přípravou celé akce, informovat vládu o jejích nákladech a výnosech, a v neposlední řadě i o opatřeních, která Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy přijalo, aby minimalizovalo možnost opakování všech negativních aspektů při pořádání velkých mezinárodních sportovních akcí podobného druhu.

Česká republika nebyla přímým žadatelem o pořadatelství MS, ani její zástupce nebyl členem OC FIS NORDIC WSC 2009, o. s. Tudíž, i přes skutečnost, že stát projekt opakovaně významně, zejména finančně podpořil, nenese žádnou právní odpovědnost za závazky vzniklé z činnosti OC, popř. jeho členů. Proto není podle názoru MŠMT možné, rovněž s přihlédnutím k současnému stavu veřejných rozpočtů, aby vláda schválila jakékoliv řešení, které by vyžadovalo sanaci vzniklé situace z prostředků státního rozpočtu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/