291/07 Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice

V souladu s plánem práce Ministerstva životního prostředí a v návaznosti na vydaný záměr vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice, byl připraven návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Tento postup je v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem ochrany národní přírodní památky je biotop a populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), zejména ranná vývojová stadia tohoto kriticky ohroženého druhu na prameništích řeky Blanice s mokřinami a prameništní vegetací a s rozsáhlou hydrografickou sítí mělkých pramenných stružek.

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Vaše připomínky prosím zasílejte do 3.1.2008.                           pripominky@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/